Årsredovisning 2016

Tekniska verken

Ett roligt projekt där vi fått förtroendet att ta fram koncept, design och utveckling av Tekniska verkens årsredovisning.

Som kommunalägt ab är det en väsentlig del av Tekniska verkens arbete att kommunicera för kunder, invånare och intressenter i Östergötland vad som sker och hur det går i verksamheten. 

Temat för året har varit att spegla koncernens 6 strategiska utmaningar som fastställts och lyfta stora händelser som exemplevis investeringen av det nya kraftvärmeverket Lejonpannan, men också lyfta andra delar i årsberättelsen som miljöredovisning och verksamhetsredovisningen på ett sätt som blir informativt och intressant för läsaren. 

Vi har velat inkludera ett utifrån och in-perspektiv genom att tänka kundnytta. Detta har gjorts genom att använda medier som film, informationsgrafik och bilder för att förmedla informationen på ett grafiskt och lättmottagligt sätt för målgruppen. Den röda tråden har blivit att introducera läsaren för varje kapitel av årsberättelsen genom siluetter av platser och orter som Tekniska verken är verksamma i. 

Även i år har vi haft nöjet att arbeta med Edit & björnen som tagit fram en tryckt version av årsredovisningen!

URL
http://2016.tekniskaverken.se/
3  2  01