Digitala årsredovisningar, webb

Som kommunalägt AB är det en väsentlig del av Tekniska verkens arbete att kommunicera för kunder, invånare och intressenter i Östergötland vad som sker och hur det går i verksamheten. Fyra år i rad har vi fått förtroendet att projektleda, utforma och producera Tekniska verkens årsredovisning.

Det har från början varit Tekniska verkens ambition att ligga i framkant med hur man berättar om det gångna året, för att hos målgruppen väcka intresse för årsredovisningen som traditionellt sett oftast ses som en tråkig produkt som är svår att ta till sig.

Samarbetet har även lett till flera nomineringar och priser genom åren, bland annat guld i Svenska designpriset 2016 och 2017.

Besök webbsidan
Uppdragsgivare
Tekniska verken
År
2016 - 2019
Vår roll
Projektledning Koncept Design Utveckling
Samarbetspartner
Edit & BjörnenIdentxRickard MonéusCrelle Photography

2017

Fokus för 2017 års årsredovisning var att komplettera berättandet med bilder. Vi tog fram ett koncept där vi arbetade med att levandegöra bildmaterialet med animationer och parallax-effekter som gör att man upplever ett djup i bilderna.

Det var även året då Vallastadens bo- och samhällsexpo ägde rum och man ville därför lyfta fram de projekt man genomfört i Vallastaden.

Tekniska verkens årsredovisning 2017, startsida
Tekniska verkens årsredovisning 2017, artikel 1
Tekniska verkens årsredovisning 2017, artikel 2
Tekniska verkens årsredovisning 2017, artikel 3
Tekniska verkens årsredovisning 2017, artikel 4
Tekniska verkens årsredovisning 2017, artikel 5
Tekniska verkens årsredovisning 2017, artikel 6
Tekniska verkens årsredovisning 2017, artikel 7

2016

Traditionella årsredovisningar blir ofta texttunga och svåra att ta till sig. Därför jobbade vi detta år hårt med att ta fram ett koncept som skulle väcka intresse och undvika att påtvinga besökaren information. Detta i kombination med mycket rörelse och färger.

Temat för året var att spegla koncernens sex strategiska utmaningar och lyfta stora händelser, som investeringen av det nya kraftvärmeverket Lejonpannan.

Nästa projekt

Vallastadens bo- och samhällsexpo 2017