Webb, verksamhetssystem

Sedan 2013 har vi hjälpt Stadium Sports Camp med deras digitaliseringsresa. Från högar av pappersblanketter och pärmar har vi med verksamhetssystem, integrationer och webb hjälpt dem att lägga sin tid på viktigare saker än administration.

Webben och systemet hanterar idag bland annat anmälningar, jobbansökningar, fakturering, integrationer mot olika betalningssystem, kundregister/ CRM och administrationsverktyg för deras webbsida. Vårt arbete sker löpande och systemet vidareutvecklas hela tiden.

Besök webbsidan
Uppdragsgivare
Stadium Sports Camp
År
2013 - 2019
Vår roll
UI/UX-design Utveckling Teknisk rådgivning

Förbättrad navigation och struktur

Under 2018 gjorde vi ett omtag på den publika webben, med fokus på navigation och information för besökare. Stort fokus låg på att ge en optimal upplevelse på mobila enheter och att förenkla för besökaren att hitta rätt information.

Nästa projekt

Facebook Messenger Wall