Quiz

L E Lundbergs

Till Norrköpings näringslivsmässa tog vi fram ett spel till L E Lundbergs med namnet - Vem vet mest? Konceptet baserades på det kända svenska tv-programmet med samma namn. 

Ett interaktivt quiz om Norrköpings näringsliv där besökarna kunde tävla mot varandra i Lundbergs monter genom att trycka på den knapp som matchade rätt svarsalternativ. De personer som svarade rätt snabbast fick flest poäng och hamnade på den prestigefyllda topplistan med chans att vinna högsta vinst!

Spelet är specialframtaget för att passa kundens önskemål och resulterade i nya affärskontakter och mycket glädje!

Frameworks
React, Websocket, node.js
Rogga Ratt Fel