Webb

Vad händer egentligen med pantburken eller flaskan när du stoppat den i pantautomaten? Med Pantameras digitala studiebesök kan du på egen hand orientera dig i anläggningen och se vad som händer med förpackningarna när du pantat dem. Genom en djupare förståelse kan vi alla bli bättre på att bidra till ett mer hållbart Sverige.

Nu sprids det digitala studiebesöket runt om till skolor i hela landet och alla är välkomna på ett besök!

Besök webbsidan
Uppdragsgivare
Pantamera/Returpack
År
2017
Vår roll
UI/UX-design Visuell design Utveckling
Samarbetspartner
Lavette Film

Interaktiva 360-filmer

Syftet med det digitala studiebesöket är att informera och inspirera ungdomar att panta på ett sätt som ska vara upptäckande och kul att ta till sig. Genom sina telefoner och datorer kan nu elever och lärare tillsammans titta runt 360° i anläggningen dit panten tas om hand, oavsett var i Sverige de bor.

Det digitala studiebesöket är en webbsida bestående av flera 360-filmer med informationspunkter som går att trycka på, för att få upp ytterligare information och filmer.

Nästa projekt

Tekniska verkens årsredovisningar