Augmented Reality, Interaktiv installation

Vi fick i uppdrag av den norska byrån Fieldwork att ta fram ett passande Augmented reality-koncept för Facebooks opening event i Oslo. Vi tog fram en digital Augmented Reality-installation där besökarna själva bjöds in till Messengervärlden, väl integrerad med eventet och en riktig icebreaker för gästerna.

Uppdragsgivare
Facebook/Fieldwork
År
2016
Vår roll
Koncept Visuell design Utveckling Installation
Samarbetspartner
Fieldwork

Facebooks opening event i Oslo

När Facebook öppnade kontor i Norge hölls ett opening event på MESH i Oslo. Med inflytelserika företagare, kändisar och statsminister på besök gäller det att underhålla på bästa sätt. Evenemanget riktade sig kring två digitala huvudprodukter, Facebook och Instagram med framtidsvisioner kring båda sociala plattformarna.

Nästa projekt

Pantameras digitala studiebesök