Augmented reality - Mässinstallation

L E Lundbergs

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige, med centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler på strategiska orter.

Tillsammans med Lundbergs tog vi fram en mässidé som bygger på en stadskarta över Norrköping. Kartan som även markerade ut L E Lundbergs fastighetsbestånd hade en kronjuvel i mitten av montern bestående av ett podium som visade upp Norrköpings centrum. 

Med hjälp av en teknik som kallas augmented reality visade vi upp utvalda fastigheter i 3D och information om kontoren i byggnaden. Besökare kunde gå runt podiumet och studera fastigheterna samtidigt som de pratade med någon av de anställda på företaget. 

Roligt uppdrag, visuellt resultat!

Frameworks
Unity 3D, Vuforia
Startbild
Installation av monter