Fastigheter i 3D

 • Augmented reality
 • Fastighets AB L E Lundberg

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige, med centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler på flera orter.

Tillsammans med Lundbergs tog vi fram en installation som bygger på en stadskarta över Norrköping. Kartan hade ett podium i mitten av montern som visade upp Norrköpings centrum och markerade ut företagets fastighetsbestånd.

 • År
 • 2016
 • Teknik
 • Unity 3D
 • Vuforia
 • Vår roll
 • Koncept
 • Visuell design
 • Utveckling
 • Installation

Augmented reality

Med hjälp av iPads och Augmented reality visades utvalda fastigheter upp i 3D och med information om kontoren i byggnaderna. Besökare kunde gå runt podiumet och studera fastigheterna samtidigt som de pratade med någon av de anställda på företaget.