Tekniska verkens årsredovisning 2016

 • Webbsida
 • Tekniska verken

Som kommunalägt AB är det en väsentlig del av Tekniska verkens arbete att kommunicera för kunder, invånare och intressenter i Östergötland vad som sker och hur det går i verksamheten.

Temat för året var att spegla koncernens sex strategiska utmaningar som fastställts och lyfta stora händelser, som investeringen av det nya kraftvärmeverket Lejonpannan, men också lyfta andra delar i årsberättelsen som miljöredovisning och verksamhetsredovisningen på ett sätt som intresserar.

Projektet var ett i raden av lyckade projekt tillsammans med Edit & Björnen som tagit fram den tryckta versionen av årsredovisningen.

Besök webbsidan
 • År
 • 2017
 • Samarbetspartner
 • Edit & Björnen
 • Teknik
 • React.js
 • HTML/SCSS
 • Vår roll
 • Koncept
 • Illustration
 • UI/UX-design
 • Utveckling
 • Nomineringar
 • CSS Design Awards
 • Publishingpriset
 • Agdapriset
 • Priser
 • Svenska designpriset

Ett nytt format för en digital årsredovisning

Traditionella årsredovisningar blir ofta texttunga och svåra att ta till sig. Vårt syfte med konceptet för Tekniska verkens årsredovisning är att väcka intresse för varje avsnitt och samtidigt ge läsaren möjlighet att, via tydliga ingångar, själv välja vilka artiklar och siffror som man vill fördjupa sig i.

Interaktion och animationer i fokus

Vi ville väcka årsredovisningen till liv. Genom mycket rörelse och ett okonventionellt interaktionskoncept vill vi engagera och intressera läsaren. De färgglada siluetterna, föreställande platser och orter som Tekniska verken är verksamma i, spelar en stor roll i den levande känslan.